SIRT AĞRILARININ NEDENLERİ

Sırt, bel ağrıları çeşitli nedenler sonucunda oluşabilmektedir. Doğru tedavi yönteminin belirlenmesi için öncelikle sırt ağrısının oluşumunun gerçek nedeninin tespit edilmesi gerekmektedir. İşte tam bu noktada, tuhaf gelmesine rağmen durum göründüğü gibi basit değildir. Sırt ağrılarının doğuştan (omurganın yanlış gelişimi, skolyoz) veya lokomotor (kas-iskelet) sistemdeki sorunlara (bel fıtığı, osteokondroz ve travma, ameliyat sonuçları vs.), iç organların (örneğin böbrek) hastalıklarına, enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak gelişen nedenlerden kaynaklanması söz konusu olabilmektedir.

Sırt ağrıları ancak diğer, temel hastalığın klinik bulgusu olabilmektedir ve sadece ağrı sendromunun tedavi edilmesi hiç sonuç vermeyebilmekte veya kısa süreli çözüm olabilmektedir. Dolayısıyla sırtınızda, belinizde sürekli rahatsızlık veya ağrı hissediyorsanız, azami derecede etkin tedavi yönteminin seçimi için ağrının nedenini tespit etmeniz gerekmektedir.

Sırt ağrısı gibi olgunun oluşumunun en sık rastlanan nedenini bel fıtığı, osteokondroz, kas spazmları oluşturabilmektedir.

Bel fıtığı, besleyici maddelerin akımının bozulması sonucunda omurlararası disk bozukluğu ile tanımlanan hastalıktır. Bir veya daha fazla omurlararası disk bölgesindeki kasların spazmı disklerde metabolizmanın bozulmasına sebep olacaktır. Disk kuruyacak, esnekliğini kaybedecek ve zamanla tahrip olacaktır.

Söz konusu hastalık sırt, bel, boyunda belirgin ağrılarla seyretmektedir. Bazen ayaklarda uyuşukluk veya yanma hissiyle birlikte gelişmektedir, kollara da çeşitli patolojik hislerin oluşması muhtemeldir.

Fakat bel fıtığı belirli zaman zarfında sırtta, belde ağrı oluşturmadan belirtisiz seyredebilmektedir ve ancak en uygunsuz anda kendini gösterebilmektedir.

SIRT AĞRILARININ TEDAVİSİNE KİNEZİTERAPİ İLE TAMAMEN FARKLI BİR YAKLAŞIM

Sırt ve bel ağrılarının tedavisi gibi sorunlar için tamamen farklı, cerrahi müdahalesiz çözüm yolları öneriyoruz.

Kullanmakta olduğumuz ve kliniğimizde muayenenin başladığı ve elde edilen sonuçlara göre bel, sırt ağrılarının tedavisine yönelik kişisel programın düzenlendiği omurga ve eklemlerin durumunu tanı yöntemi hem temel hastalığın, hem diğer eklemlerde gizlice seyreden hastalıkların tespit edilmesini sağlamaktadır.

Klinik bulguları bel, sırt, boyun bölgesindeki ağrılar olan eklem ve omurga hastalıklarının tedavisinde kas dokusunun durumu gibi faktörün dikkate alınması önem arz etmektedir.

Konu şu ki, eklemleri ve kemikleri besleyen kaslardır, zira içerisine nörovasküler demetler geçmektedir. Ve doğal olarak eklem ve omurganın beslemesinin bozulması ile fonksiyonları bozulmaktadır. Çalışmayan eklemlerin işlemeyen kasları zamanla körelmekte ve daha büyük sorunlara sebep olmaktadır. Sırt ağrılarının, eklem hareketlerindeki bozuklukların, osteokondrozun vs. nedeni burada gizlidir. Tüm bu faktörler dikkate alınmadığı takdirde, sırt, bel, eklem ağrılarının tedavisi kısa sonuçlu veya başarısız olacaktır.

Sırt, bel, boyun ağrılarının oluşmasına sebep olan omurga ve eklem hastalıklarının tedavisi için eklemleri ve omurgayı besleyecek derin kasların yenilenmesini sağlayacak özel olarak geliştirilen çok fonksiyonlu yerçekimsiz baskısız aletlerde güvenli egzersiz terapileri kullanılmaktadır.

Belirtilen aletler üzerinde sırt, bel ağrılarının tedavisine yönelik modern egzersiz cihazlar ile bir taraftan omurga ve eklemlerden eksenel yükü kaldıracak, diğer taraftan ise omurganın derin kaslarındaki mikro dolaşımı yenileyecek, böylece kasılmaları ve ödemleri yok ederek ve hem travmalar ve omurga ve eklem hastalıkları sonrası, hem ameliyat sonrası çalışabilir durumunu yenileyerek sırt ağrılarını ortadan kaldıracaktır.

Kineziterapi

ONLINE RANDEVU

Bize 0212 541 62 60 ve 0546 541 62 60'dan ulaşabilirsiniz.