KİNEZİTERAPİ HAREKETLE TEDAVİ İLE NEYİ AMAÇLAR?

Teknolojinin ve mekaniğin gelişmesi ile birlikte doğal kas hareketi kısıtlandı. Vücudun her kademesinde hareket söz konusu olmasına rağmen (sıvıların hareketleri, hücre içindeki elemanların titreşimleri, kalbin hareketleri, nefes alıp-verme vs.) insanlar daha az hareket eder oldu. Hareket eksikliği yüzyılımızın problemi haline geldi ve hastalıklar ( kas iskelet hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, sinir hastalıkları) arttı.

Kineziterapi, (Yunancada Kinezi haraket, Terapi tedavi), hareket etmeyi esas alan bir tedavi yöntemidir; fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının temelini oluşturur. Çeşitli modern rehabilitasyon cihazlarla hareketle tedavi uygulanır. Fiziksel uyaranlarla hastalıklı bölgeye geri bildirim yapılarak hastalığın durumuna göre çift yönlü iyileştirici reaksiyonlar (kas tonusunun artırılması, kan dolaşımının tetiklenmesi vs.) yaratılmaya çalışılır.Kineziterapi, tedavi etmenin yanı sıra, hastalıkları önlemek ve sağlığı korumak amacıyla da uygulanır. Vücut üzerinde fiziksel, pisikoterapik, uyarıcı, yapısal, morfolojik ve işlevsel etkileri vardır. Hastanın tedaviye aktif olarak katılmasını sağlayarak kendi gelişimini gözlemesine imkân verir, hastalığı ve tedavisi hakkında farkındalık kazandırır, içsel baş etme mekanizmalarını geliştirir. Bu özellikleri dolayısıyla pekçok hastalıkta başarıyla uygulanan yan etkisiz bir yöntemdir. Kronik hastalıkların gelişiminin durdurulmasına ve kaybedilmiş fonksiyonların geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Ameliyat öncesi dönemde hazırlık, ameliyat sonrası dönemde rehabilitasyon amacıyla da uygulanır. Sebebi bilinmeyen yüksek ateş, tüm vücuda yayılmış enfeksiyon, toksifikasyon, yüksek eşikli kronik ağrılar, nereden geldiği tespit edilemeyen yüksek ağrılar (eklem ağrıları hariç), kanama, tedavisi mümkün olmayan ve sürekli gelişme gösteren ağır organik hastalıklar, büyük kan damarlarının ve sinirlerin çok yakınında yabancı cisim bulunması gibi durumlarda uygulanmamalıdır.

Kineziterapiden olumlu sonuç alabilmek için, tedavi programını oluşturan uzmanın nörofizyoloji, patolojik anatomi, hareket sisteminin fonksiyonel anatomisi, kinezyolojinin mekaniği ve patolojisi, psikoloji ve pedagoji hakkında bilgi sahibi olması, kineziterapide kullanılan klinik tanı verilerini göz önünde bulundurması, bu verileri doğru şekilde değerlendirmesi ve hastaya özel rehabilitasyon programı hazırlaması gerekir.

Kineziterapi

ONLINE RANDEVU

Bize 0212 541 62 60 ve 0546 541 62 60'dan ulaşabilirsiniz.