KİNEZİTERAPİ EGZERSİZLERİ İLE KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN AMELİYATSIZ TEDAVİSİ

Median sinirin el bileği düzeyinde, karpal tünel adı verilen geçitte sıkışması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Kesin nedeni ortaya konabilmiş değildir. Diyabet, romatoid artrit, hipotirodi gibi hastalıkların seyri sırasında ortaya çıkabildiği gibi, çoğunlukla nedeni ortaya konamaz. Kadınlarda gebelik sırasında görülebilir.

Karpal tünel sendromunun temel belirtisi, median sinirin duygulandırma alanı olan baş parmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının iç tarafında uyuşukluktur. İlerlemiş hastalarda buna el kaslarında erime ve güçsüzlük te eklenebilir. Gece uykuda ellerde uyuşma ile uyanma ve ellerini ovuşturarak veya sallayarak geçmesini sağlama sık karşılaşılan bir durumdur. Yakınmaların geceleri artıyor olması uykuda el bileğinin bükülmesi ile açıklanır ve tedavide el bileğini sabitleyen atellerin kullanılmasının nedeni budur. Median sinirin karpal tünel adı verilen el bileği bölgesinde sıkışıklığı uzun sürecek olursa, başlangıçta yalnızca geceleri uyku sırasında olan el uyuşukluğunun, giderek gündüz saatlerinde görülmesi, ilk 4 parmakta kalıcı uyuşukluk ve daha ilerlemiş vakalarda el içi yüzünde bulunan bazı kaslarda erime ve bazı el hareketlerinde güçsüzlük te görülebilir. Çoğunluk bilinenin aksine karpal tünel sendromunda ellerde ağrı ve uyuşukluk çalışılırken değil daha çok uykuda ve istirahatte gelir.

Karpal tünel sendromunun temel nedeni tünel içinde çeşitli nedenlerle basıncın artmasına bağlı olarak median sinirin sıkışmasıdır. Karpal tünel sendromunun tıp literatüründe ilk tanımlanması, el bileği kırılmış, bu nedenle el bileği kanalı içine kanama gerçekleşmiş bir hastada yapılmıştır. Bu hastada kanam ve dokulardaki şişme nedeniyle kanal içinde bir basınç artışı ve median sinirin sıkışması söz konusudur. Karpal tünel sendromu sıklıkla orta yaş üstü kadınlarda görülmektedir.

Karpal tünel sendromu toplumda sık karşılaşılan bir hastalıktır. Yaklaşık olarak toplumun %5'inde görülür. Orta yaş ve üstü dönemde kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazladır. Beyaz ırkta biraz daha sık görülür. Gençlerde ve çocuklarda nadiren ortaya çıkar.

Karpal Tünel Sendromu Tedavisi

Karpal Tünel Sendromu Nedenleri?

Karpal tünel sendromu gelişme riski gebelik, şişmanlık, romatoid artrit ve el bileği iltihabi ve romatizmal hastalıkları, akromegali, kortikosteroid ve östrojen kullanımı, diyabet, amiloidoz, hipotiroidi (tiroid bezinin az çalışması), el bileği kırıkları ve alkolizm durumlarında artar. Ayrıca el bileği içinde yerleşik iyi huylu lipom gibi tümoral oluşumlarda da görülebilmektedir. Bazı kalıtımsal polinöropatilerde de karpal tünel sendromu oluşma riski yüksektir. Tüm bu durumlarda neden karpal tünel içinde iltihap, ödem gibi nedenlerle basıncın yükselmesidir. Ayrıca boyun fıtığına bağlı servikal radikülopatilerde karpal tünel sendromu daha sık olarak görülür (double crush).

Karpal tünel sendromu çoğunlukla orta yaş üzerinde ortaya çıkarsa da nadiren çocuklarda da görülebilir. El bileğini sıklıkla bükerek çalışan kişilerde, ev işi yapan kadınlarda daha sık görüldüğü söylense de bu kesin değildir. Karpal tünel sendromu gelişiminden, yapısal olarak karpal tünelin dar olması da sorumlu tutulmaktadır.

Karpal Tünel Sendromu Belirtileri?

Karpal tunel sendromu olan hastalarda median sinirin duyulandırdığı ilk üç parmak ve yüzük parmağının yarısında iğnelenme, yanma, uyuşukluk gibi yakınmalar (parmak uyuşması) vardır. Bu yakınmalar yalnızca elde sınırlı kalmayıp bazen ön kola ve kola yayılabilir. Daha ileri vakalarda el hareketlerinde güçsüzlük ortaya çıkar. Tenar kaslarda (baş parmağa yakın olan kas grubu) atrofi yani kas erimesi görülebilir. Hastalar ellerinden sık sık eşyaları düşürmekten yakınabilirler. Küçük nesneleri parmak uçları ile kavramakta güçlük görülebilir.

Hastaların yakınmaları özellikle geceleri artış gösterir. Uykudan elleri uyuşarak uyanırlar ve ellerini sallayarak geçiştirmeye çalışırlar. Karpal tünel sendromu tek elde olabildiği gibi çoğunlukla her iki elde birlikte bulunur. Ancak ellerdeki uyuşma genellikle her iki elde aynı anda olmaz.

Karpal Tünel Sendromu Şiddet ve Evresi

Karpal tünel sendromu hastalığın belirti ve bulguları temelinde 3 evreye ayrılabilir:

1. Evre: Hastalar sık sık gece uykularından ellerinde uyuşma ,şişme hissiyle uyanırlar. Ayrıca bu dönemde ellerinden omuza kadar yayılan ağrı ve parmak uçlarında iğnelenmeden yakınırlar. Bu yakınmaları azaltmak için ellerini sallama, ovuşturma ihtiyacı hissederler. Sabahları ellerinde sertlik tutukluk hissi devam edebilir.

2.Evre: Şikayetler yalnızca gece değil, bilgisayar kullanımı gibi uzun süre aynı pozisyonun sürdürülmesi veya tekrarlatıcı el ve bilek hareketleriyle gündüz de görülür. Ellerde, parmakların kavrama güçsüzlüğü ortaya çıktığında hastalar ellerinden sık olarak eşya düşürdüklerinden yakınırlar.

3. Evre: Hastalığın son evresinde, başparmak kök bölgesinde tenar kasların bulunduğu bölgede kas erimesi ortaya çıkar. Bu dönemde ellerde uyuşma, karıncalanma gibi belirtiler genellikle kaybolmuştur.

Kineziterapi

ONLINE RANDEVU

Bize 0212 541 62 60 ve 0546 541 62 60'dan ulaşabilirsiniz.